VREM PREVENȚIE - Gata cu internările nejustificate

Schimbare radicală în sistemul de sănătate.

VREM PREVENȚIE - Gata cu internările nejustificate

Președintele CNAS dorește o schimbare radicală în sistemul sanitar și spune ca, odată cu noul contract-cadru vrea să pună mai mult accentul pe prevenție. Asta înseamnă un mai mare accent pe serviciile medicilor de familie și a consultațiilor din ambulator în speranța că așa se va reduce numărul internărilor. 

„Propunerile din aceste proiecte de acte normative au ca principal scop creșterea ponderii serviciilor medicale de prevenție și reprezintă primii pași în demararea procesului de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate pentru cazurile medicale care ar putea fi tratate în condiții de siguranță și în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, a  declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.

A.H.