Un eliminat și 15 absenți la proba scrisă

0
11

Dintre cei 200 candidați înscriși în Maramureș la începutul anului școlar, la 35 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă a examenului național de Definitivare în învățământ 184 de candidați.

Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

“Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții).

De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Au beneficiat de această măsură specială 24 candidați din totalul de 40 de candidați care nu aveau nicio inspecție susținută până la data de 11 martie. De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare”, informează reprezentanții Inspectoratului {colar Județean (ISJ) Maramureș.

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, s-a desfășurat miercuri, 22 iulie.

“La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (45 de candidați), învățământ primar în limba română (39), educație fizică și sport (20), limba și literatura engleză  (5) și limba și literatura română (8)”, informează reprezentanții ISJ Maramureș.

În Maramureș, dintre cei 184 de candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 169 de candidați. Din cauza tentativei de fraudă a fost eliminat un candidat. 15  candidați au absentat. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius. Conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru, 11 candidați au decis să se retragă. În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 157 de teze.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, în fiecare sală de examen au fost repartizați maximum 10 candidați.

Rezultatele finale, în 4 august                  

Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

“Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice”, informează reprezentanții Inspectoratului {colar Județean Maramureș.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here