SITE ANAF - Lista firmelor cu datorii la Fisc în primul trimestru din 2021

SITE ANAF - Lista firmelor cu datorii la Fisc în primul trimestru din 2021

Fiscul va publica, până la sfârșitul acestei luni, lista firmelor care au datorii restante la stat în primul trimestru al anului 2021, respectiv pentru perioada ianuarie-martie. Lista se va afișa pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Pe lista datornicilor, publicată trimestrial de ANAF și cunoscută în spațiul public drept "lista rușinii", sunt incluse firmele care au datorii către Fisc mai mari de 100.000 de lei. Această listă va fi disponibilă aici și va putea fi accesată de oricine dorește, iar cei care nu vor să mai apară pe această listă trebuie să-și achite datoriile restante.

Potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, Fiscul trebuie să publice, până la sfârșitul primei luni de după trimestrul ce tocmai s-a încheiat, adică până la sfârșitul lunii aprilie, lista celor care au datorii la stat. 

Această listă a datornicilor cuprinde, începând din anul 2019, numai persoane juridice, în contextul în care s-a decis ca persoanele fizice obișnuite să nu mai apară pe ea. Reamintim însă că, recent, Curtea Constituțională a României a stabilit că publicarea listei persoanelor fizice cu datorii la Fisc era constituțională. Cu toate acestea, o eventuală reintroducere a ei presupune automat modificarea legii, fără de care acest lucru nu ar putea să se întâmple.

Așadar, lista actuală pe care ANAF-ul o va publica pe site va cuprinde denumirea debitorilor, codul de identificare fiscală și cuantumul total al restanțelor și va include doar persoanele juridice sau persoanele care exercită activități economice în mod independent ori profesii liberale, ale căror restanțe sunt cel puțin egale cu următoarele praguri: 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Trebuie reținut faptul că Fiscul notifică contribuabilii vizați de această menționare pe lista datornicilor cu privire la datoriile acumulate, până pe data de 15 a lunii în care urmează să se publice lista. În speță, aceștia au fost deja anunțați până pe data de 15 aprilie 2021. Apoi, contribuabilii au alte 15 zile la dispoziție pentru a-și plăti datoriile și a fi scoși, astfel, din categoria restanțierilor și, în consecință, de pe lista catalogată drept “lista rușinii”.

Publicarea trimestrială a listei debitorilor are ca scop prevenirea acumulării de datorii (sau majorarea lor) către ANAF. Este vorba, mai exact, de obligațiile fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată și de diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere (chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată).