SCHIMBĂRI – Contractele de leasing se reziliază mai târziu ca până acum

SCHIMBĂRI – Contractele de leasing se reziliază mai târziu ca până acum

Cei ce au luat în leasing un bun trebuie să știe că dacă rămân în urmă cu plata ratelor, potrivit legislației în vigoare, sunt nevoiți să înapoieze bunul luat în leasing și să plătească, până la termenul trecut în contractul de leasing, toate sumele pe care le datorează firmei de leasing. Acum, printr-un proiect promulgat joi de președintele țării, se prelungește perioada ce trebuie să treacă, în cazul neplății ratelor de leasing, până la rezilierea contractului și restituirea bunului luat în leasing, de la două la trei luni, anunță avocat.net.

Un contract de leasing permite celui ce finanțează achiziția unui bun (firma de leasing) să transmită unei alte persoane (utilizator), pe o perioadă limitată de timp, dreptul de folosință asupra bunului finanțat. Pe de altă parte, în această perioadă, utilizatorul se obligă să plătească ratele lunare convenite și toate celelalte costuri legate de finanțare.

Atunci când ia un bun în leasing, indiferent de natura acestuia, utilizatorul trebuie, după cum am arătat și mai sus, să plătească, la termenele stabilite la semnarea contractului, ratele de leasing. Astfel, dacă nu se achită de obligația ce-i revine, respectiv plata ratelor, în termen de două luni, utilizatorul riscă să piardă bunul luat în leasing și să plătească toate sumele pe care le datorează firmei de leasing.

Proiectul promulgat joi și care va deveni, în curând, Legea nr. 83/2021 vizează modificarea perioadei după care, în cazul neplății ratelor de leasing, s-ar putea rezilia contractul de leasing, iar bunul contractat va trebui restituit. Concret, în proiect se propune majorarea acestei perioade de la două luni, cât este în prezent, la trei luni.

Acum, conform Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, dacă în contract nu se prevede altfel, “în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing”.

Așadar, în curând, textul din OG 51/1997 se va modifica și va stabili că "În cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing".

În plus, așa cum apare în proiectul promulgat joi, "În cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferența între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificare, exclusiv TVA, sau după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii".

Sumele datorate sunt considerate, potrivit proiectului, cele din facturile emise şi neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului, reprezentate de polița de asigurare obligatorie şi/sau poliţa de asigurare facultativă, amenzi de circulaţie şi amenzi pentru neplata rovinietei, precum şi taxe/impozite aferente bunului.

După cum stabilește OG 51/1997, la terminarea perioadei desfășurării leasingului, utilizatorul are posibilitatea de a decide dacă achiziționează bunul luat în leasing sau dacă renunță la el. În ultimul caz, de fapt, utilizatorul a închiriat bunul pe perioada desfășurării contractului. În cazul în care dorește să cumpere bunul la finalul contractului, de cele mai multe ori, utilizatorul trebuie să plătească o anumită sumă (stabilită la semnarea contractului), numită valoare reziduală.

Atenție! Proiectul de lege nu se aplică acum. Acesta va intra în vigoare după publicarea lui în Monitorul Oficial.