SARASĂU - Investiție în domeniul turismului

Un nou proiect ce va fi implementat în comuna Sarasău.

SARASĂU - Investiție în domeniul turismului

În ultima perioadă, la Sarasău au fost derulate mai multe proiecte care au dus la o dezvoltare eficientă a comunei. A fost amenajată rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de canalizare, s-au derulat ample lucrări de asfaltare a drumurilor comunale, precum și alte lucrări cu caracter edilitar. Aflat la cel de-al cincilea mandat de primar, Ioan Covaci este determinat să ducă mai departe proiecte care să vină în sprijinul comunității.

“Se află în curs de implementare un proiect transfrontalier, în parteneriat cu orașul Solotvino din Ucraina. Vom achiziționa în cadrul acestui proiect un buldoexcavator, un tractor, o vidanjă, un sistem de curățare a canalizării și un generator de curent. Până la sfârșitul acestui an aceste utilaje vor intra în posesia noastră”, a spus Ioan Covaci.

Cu o finanțare  europeană, în cadrul POR, se va reabilita și moderniza școala din comună. Se vor asfalta nouă kilometri de drumuri comunale, lucrări finanțate de la CNI, fiind deja depus proiectul de finanțare. Urmează a se construi o modernă sală de sport. În cadrul GAL Mara –Gutâi, cu fonduri europene, se va amenaja un teren de sport sintetic. Deoarece la Sarasău își desfășoară activitatea Academia de fotbal Emeric Dembroschi, atât sala de sport cât și terenul, odată finalizate, vor fi instrumente utile care vor ajuta la procesul de formare a tinerilor fotbaliști, existând deja un număr mare de copii și tineri înscriși la academia de fotbal.

“Cu o finanțare de la CNI, în zona “Cetățea”, vom amenaja un drum turistic. Acesta va fi asfaltat. Studiul este deja realizat și urmează să îl depunem la CNI. Odată finalizat, acest drum va duce la dezvoltarea turismului în zonă”, a spus Ioan Covaci.