PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

SC FIDEROM SRL - în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul social în Baia Mare, str. P-ța Revoluției, nr. 2/A, jud. Maramureş, J24/2037/1993, CUI RO 5038332 prin lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL prin Andrișan Adrian, desemnat de Tribunalul Maramureș în Dosar nr. 6971/100/2013, vinde la licitație publică următoarele bunuri din averea debitoarei:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

SC FIDEROM SRL - în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul social în Baia Mare, str. P-ța Revoluției, nr. 2/A, jud. Maramureş, J24/2037/1993, CUI RO 5038332 prin lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL prin Andrișan Adrian, desemnat de Tribunalul Maramureș în Dosar nr. 6971/100/2013, vinde la licitație publică următoarele bunuri din averea debitoarei:

Nr. crt.

Denumire

Valoare de piață

(lei)

(€)

1

Proprietate imobiliară în Baia Mare - Piața Revoluției, nr. 2A

Parte de clădire - tabulară

116.212

25.365

Teren cu suprafața de 277 mp

222.093

48.475

preț unitar teren:

175€/mp

2

Clădire extratabulară - extindere P-ța Revoluției

84.897

18.530

Total imobile Baia Mare

423.200

92.370

3

Proprietate imobiliara în Săcălășeni

Grajd 2

263.222

57.452

Grajd 1 - fundație

73.900

16.130

Grajd 2 - fundație

73.900

16.130

Teren

52.090

11.370

preț unitar teren:

0,83€/mp

4

Total imobile Săcălășeni -rotunjit

463.110

101.080

5

Total valoare imobile

886.310

193.450

- Prețul de pornire la licitație este de 55% din prețul de evaluare de mai sus

- Participanții la licitație vor achita, în contul de lichidare al debitoarei, până în ziua licitației, o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației;

- Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 de zile diferența de preț, pierde avansul plătit, urmând a se organiza o nouă licitație.

- Lista cu bunurile mobile și prețul de vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.

Licitația va avea loc în data de 12.04.2021, ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș.

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0749803941/ 0745 503 123.