Primăria Orașului Șomcuta Mare organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale

Primăria Orașului Șomcuta Mare organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale

Primăria Orașului Șomcuta Mare, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, jud. Maramureș, cod fiscal 3694829 organizează concurs de ocupare, pe perioadă determinată, cu jumatate de norma, pana la data de 30.07.2021 pentru urmatoarele functii contractuale vacante din cadrul Proiectului ,,Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare integrata,, proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020:

  • Expert ocupare 1 post

  • Expert animare grup tinta 1 post

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare:

Expert ocupare 1 post: - studii superioare

Expert animare grup tinta 1 post: - studii medii

Condițiile de desfășurare a concursului de recrutare:

concursul se va desfășura astfel – proba scrisa – in data de 05.05.2021, începând cu ora 10, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, din str. Someș, nr. 17, interviul - în data de 07.05.2021 în aceeași locație;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011 și se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, partea a III – a.

Conditiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Șomcuta Mare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0262/280055 – Resurse Umane.

Dispozitiile OUG nr. 90/2017 nu se aplica.

PRIMAR

BUDA GHEORGHE IOAN