MAI AȘTEPTĂM - Doar planuri deocamdată pentru modernizarea Gării Baia Mare

Nu există maramureșean care să nu cunoască condițiile care există în gara și autogara Baia Mare de ani de zile. Clădirea are nevoie de o modernizare ca de aer, ea însă se lasă așteptată. Speranțe sunt abia pentru anul viitor, dacă dăm crezare informațiilor primite de la CFR.

MAI AȘTEPTĂM - Doar planuri deocamdată pentru modernizarea Gării Baia Mare

Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj are în derulare contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru opt stații de cale ferată, printre care și stația CF Baia Mare, aferent obiectivului de investiții “Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România”, derulat de CNCF CFR SA la nivelul celor opt sucursale regionale.

“Ulterior finalizării studiilor de fezabilitate pentru fiecare stație în parte, se vor întreprinde demersurile necesare pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice, elaborate conform legislației în vigoare și identificarea surselor de finanțare pentru lansarea procedurilor de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție lucrări. Proiectul care prevede modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată are drept scop modernizarea/repararea clădirilor din stațiile de călători (în funcție de scenariu, modernizarea se va face adaptând capacitatea la cerere), cu accentul pus pe spațiile destinate serviciilor pentru călători, pe zona comercială, cât și a facilităților pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme noi de ventilație/încălzire, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice, ridicarea nivelului peroanelor în conformitate cu standardele europene în vigoare și reabilitarea copertinelor, reabilitarea/modernizarea pasajelor, pasarelelor și asigurarea accesului la peroane intermediare.  Se mai are în plan reabilitarea liniilor din stații, refacerea sistemului de drenaj, montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot, modernizarea echipamentului de telecomunicații inclusiv de informare a publicului călător sau asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători reprezentate de balustrade, garduri de siguranță între linii, rampe pentru persoane cu dizabilități”, precizează oficialii CFR, pentru „glasulmm.ro”.

Aceștia subliniază un aspect și anume că la elaborarea Studiului de Fezabilitate vor fi respectate reglementările specifice infrastructurii feroviare și construcții, în vederea prezentării unui proiect care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico - economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea stațiilor de cale ferată.

În acest caz valoarea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate este de 230.000 lei fără TVA, finanțarea fiind din fonduri externe nerambursabile. Stadiul elaborării SF este de 40 %, termenul estimat pentru finalizarea acestuia fiind trimestrul III 2021.

H.D.