FIRIZA - Centru pentru persoanele cu dizabilități în Baia Mare

Baia Mare urmează să aibă un centru destinat persoanelor cu dizabilități, iar acesta va fi înființat în cartierul Firiza. Investiția urmează să fie gata spre finele anului în curs.

FIRIZA - Centru pentru persoanele cu dizabilități în Baia Mare

Proiectul privind înființarea unui centru respiro pentru persoanele cu dizabilități din Maramureș a fost declarat eligibil de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

“Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a admis proiectul depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș privind înființarea unui centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în cartierul Firiza din municipiul Baia Mare. Proiectul a fost declarat eligibil în urma evaluării propunerii din cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” pentru anul 2020 – secțiunea 7”, precizează reprezentanții DGASPC Maramureș, într-un comunicat de presă.

Capacitatea centrului este de 5 locuri, iar acesta va răspunde nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea reprezentantului legal, a asistentului personal sau a asistentului personal profesionist din județul Maramureș, în vederea prevenirii instituționalizării.

“Beneficiarii direcți ai proiectului sunt persoanele adulte cu dizabilități, iar beneficiarii indirecți sunt reprezentanții legali sau asistenții personali sau asistenții personali profesioniști, astfel încât autoritățile locale să nu întâmpine dificultăți în acordarea concediilor de odihnă asistenților personali”, mai explică reprezentanții instituției.

Bugetul total al proiectului este de 1.483.023,67 lei, din care 552.000,00 lei de la autoritatea finanțatoare și 931.023,67 lei contribuția solicitantului. Termenul de implementare este data de 30 noiembrie 2021. Proiectul a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din data de 15 ianuarie 2021.

A.H.