COVID-19 - Cât mai rămân valabile consultațiile la distanță

Consultațiile la distanță la medicul de familie sau cel din ambulatorul de specialitate vor mai fi valabile cel puțin încă trei luni de acum înainte.

COVID-19 - Cât mai rămân valabile consultațiile la distanță

Consultațiile la distanță, introduse odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus în țara noastră, mai sunt încă în vigoare și acest lucru nu se va schimba nici în lunile viitoare. Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș a anunțat că, până la finele lunii iunie, situația rămâne neschimbată. De va fi din 1 iulie, rămâne de văzut, odată cu noul contract-cadru. 

”Consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare.

Consultațiile medicale la distanță se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia; toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.

Consultațiile la distanță din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, precum și cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere. Pentru toate celelalte consultații este necesar biletul de trimitere”, precizează CAS Maramureș, într-un comunicat de presă. 

A.H.