COLABORARE - Maramureșul, conectat rutier cu Ucraina, Slovacia și Ungaria

COLABORARE - Maramureșul, conectat rutier cu Ucraina, Slovacia și Ungaria

Ieri, 15 aprilie, peste 50 de experți, factori interesați și parteneridin cadrul proiectului „MOBI – Modern BorderInfrastructure – Successful Carpathian Region - Infrastructură de graniță modernă pentru o regiune Carpatică de succes”, finanțat în cadrul programului HUSKROUA ENI CBC 2014-2020, s-au întâlnit în sistem on-line la o masă rotundă pe tema coridoarelor de transport și a pistelor de biciclete.

 În deschiderea evenimentului organizat de această dată de Administrația Regiunii Kosiceau transmis mesaje oficialii regiunilor implicate în proiect, printre aceștia numărându-se și vicepreședintele Doru Alexandru Lazăr,care a salutat inițiativa de a analiza și dezbate soluții de interconectare a infrastructurii rutiere din Ucraina, Slovacia, Ungaria și România.

 Suntem convinși că numai printr-o colaborare strânsă cu regiunile din vecinătate putem să dezvoltăm proiecte de infrastructură coerente. Realizarea în comun, de către partenerii proiectului MOBI, a unui plan de mobilitate  transfrontalier va avea un impact major pe termen lung și va constitui baza dezvoltării viitoare a comunităților noastre”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Doru Alexandru Lazăr, în cadrul mesei rotunde.

 Județul Maramureș a prezentat în cadrul mesei rotunde câteva referate: “Proiectele de infrastructură ale Consiliului Județean Maramureș”, prin directorul Direcției Dezvoltare și Implementare Proiecte, Claudia Breban,“Situația actuală a infrastructurii rutiere”, prin reprezentantul SC Drumuri și Poduri, Cristian Corneliu Pop, și „Coridoarele de ciclism și drumuri din Maramureș” prin expertul doctor în urbanism, Reinhold Stadler, din cadrul firmei de consultanță care va elabora Planul CBC de mobilitate, aferent județului Maramureș.

 În prima parte a mesei rotunde axată pe infrastructura rutieră, reprezentanți și experți  din regiunile partenere din proiect, dar și din regiuni adiacente au prezentat situația și perspectivele coridoarelor de transport din zona transfrontalieră, conexiuni, perspective și proiecte viitoare. De asemenea, în a doua parte a mesei rotunde s-au diseminat informații despre pistele de biciclete și dezvoltarea rutelor eurovelo din Europa și regiune de către reprezentanți dinSzabolcs- Szatmar-Bereg (Ungaria), Košice și Prešov (Slovacia), Satu Mare (România) și Zakarpattia (Ucraina).

 Experții și reprezentanții prezenți au concluzionat că, pe viitor, construirea și dezvoltarea pistelor de biciclete din regiunile partenere ale proiectului au un potențial enorm de extindere și vor reprezenta o atractivitate majoră pentru turiștii care vizitează zona. Experții ucraineni au subliniat importanța conectării la coridoarele rutiere europene și au realizat o serie de prezentări pe tema reabilitării și dezvoltării în continuare a conexiunilor internaționale, interregionale și locale transfrontaliere, răspunzând în prezent principiilor acordului european și economiei circulare.

 Proiectul ”MOBI Modern BorderInfrastructure – Successful Carpathian Region - Infrastructură de graniță modernă pentru o regiune Carpatică de succes”vizează îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a persoanelor și a bunurilor pentru a crea o platformă durabilă de cooperare între entități profesionale transfrontaliere de transport, în vederea optimizării serviciilor și infrastructurii de graniță în regiunile partenere.

 Obiectivele specifice ale proiectului constau în realizarea unei abordări strategice a dezvoltării sustenabile și eficiente a transportului și infrastructurii de graniță, dar și dezvoltarea unei infrastructuri de graniță bazată pe transport eficient, conectivitate transfrontalieră, dezvoltarea de studii de fezabilitate și proiecte pilot de infrastructură. Un alt obiectiv specific urmărește îmbunătățirea serviciilor pentru populație și companii de transport în regiunile de graniță din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina. Bugetul proiectului aferent județului Maramureș este de 150.000 de euro, iar durata de implementare este de 36 de luni, începând cu luna februarie 2020.