CHIAR ȘI ȘOMERII - Toți bolnavii de COVID-19 au dreptul la concediul medical

Concediul medical pentru bolnavii de COVID-19 se acordă chiar dacă persoanele respective nu au stagiul minim de cotizare de 6 luni, cum prevede legea.

CHIAR ȘI ȘOMERII - Toți bolnavii de COVID-19 au dreptul la concediul medical
Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că, în mod normal, de concediu medical beneficiază doar persoanele care au un stagiu minim de cotizare de șase luni, în ultimul an. Excepție fac însă bolnavii de COVID-19. 
”Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizaţiilor prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificări şi completări ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii, beneficiază de concedii şi indemnizaţii, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul unor situaţii de excepţie, respectiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, riscului maternal, carantinei, precum şi în cazul izolării (infectării cu Covid-19)”, arată reprezentanții CNAS.
A.H.