ANRE - Ce pași trebuie să facă consumatorii pentru a-și schimba contractul la energie?

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a elaborat un document pentru a informa ce trebuie să facă oamenii pentru a încheia un nou contract la energie pe piaţa liberă.

ANRE - Ce pași trebuie să facă consumatorii pentru a-și schimba contractul la energie?

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a elaborat un document pentru a informa ce trebuie să facă oamenii pentru a încheia un nou contract la energie pe piaţa liberă.

Aceasta pentru a explica cât mai bine consumatorilor ce înseamnă liberalizarea şi ce aduce nou ultimul ordin aprobat de ANRE în acest sens, arată agerpres.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, piaţa de energie electrică pentru clienţii casnici s-a liberalizat.

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic.

În derularea procesului de schimbare a furnizorului nu există niciun risc de deconectare.

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice, clienţii casnici trebuie să ia legătura cu orice furnizor de energie electrică, să aleagă cea mai bună ofertă accesând „Comparatorul de oferte-tip” de pe site-ul ANRE sau să aştepte acasă o informare privind procesul de liberalizare, precum şi un Formular de selecţie ofertă de la furnizorul actual.

Până la data încheierii noului contract, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, clienţii casnici vor primi din partea furnizorului actual o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 şi preţul din oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică la data de 20 ianuarie 2021.

Pentru încheierea unui contract nou cu actualul furnizor nu mai este necesară deplasarea la sediile centrelor de relaţii cu publicul ale furnizorului.

Furnizorul are obligaţia ca, după cel puţin 5 zile de la data primirii Formularului de selecţie ofertă completat, să transmită clientului final, odată cu prima factură, o copie a contractului de furnizare semnat.

Nu există un termen limită pentru a trece în piaţa concurenţială. Toţi clienţii casnici au dreptul oricând să îşi schimbe furnizorul/contractul de energie electrică în termen de 21 de zile calendaristice de la data solicitării.

V.R.